Drie horizonnen

De derde manier om de gescande informantie te ordenen

In het bekende boek The Alchemy of Growth leggen Baghai, Coley en White uit dat effectieve innovatie vanuit drie verschillende horizonnen moet worden benaderd. Ondernemingen moeten hun inspanningen op het gebied van innovatie zodanig structureren dat elke horizon goed tot zijn recht komt.

Horizon 1 betreft de verdediging en uitbreiding van bestaande activiteiten. Innovatie die leidt tot incrementele veranderingen van bestaande diensten en relatief het snelst effect sorteert.

Horizon 2 betreft het werken aan nieuwe kansen in de markt. Op dit niveau wordt gekeken naar producten en diensten waaraan klanten misschien niet direct denken bij ons bedrijf, maar die wel een natuurlijk verlengstuk van onze bestaande activiteiten vormen. Dingen die aan het groeien zijn in de markt, maar nog niet massaal aanwezig zijn.

“Van welke innovatie maak jij gebruik?”

• Horizon 3 is een verkenningstocht naar grensverleggende innovatie tot ver buiten het huidige bedrijfsmodel. Dit brengt vaak een bepaalde onzekerheid met zich mee – je weet vooraf niet precies wat het effect van de innovatie zal zijn maar wat je wel weet, is dat je op verkenning moet gaan. Dit zijn trends die een fundamentele verandering in de sector zullen verzorgen.

Deze horizonnen zijn interessant en relevant vanwege het kunnen indelen van trends en groeiambities in drie verschillende tijdsvlakken.

Technologieën in 2030...
Lees artikel