Paarsgewijs vergelijken

De eerste methodiek van Focus.

Paarsgewijs vergelijken is een praktische methode om tien tot vijftien ideeën te vergelijken. Deze methode is geschikt voor een situatie waarin er net te veel ideeën zijn om direct te kunnen rangordenen. Door ideeën paarsgewijs te vergelijken kan er een betere selectie worden gemaakt.

Je leert
Deelnemers leren een selectie te maken uit een grote groep ideeën. Het kan lastig zijn om een grote groep ideeën te rang ordenen, en door middel van het vergelijken van paren kom je tot een gedegen rangordening.

Je doet
Alle deelnemers maken voor zichzelf een tabel (deze kan eventueel ook van te voren worden gemaakt door een facilitator)
De ideeën worden tegen elkaar uitgezet in een tabel.
Op de diagonaal staat een X
Vergelijk de ideeën in de onderste driehoek (onder de X). Plaats een 1 als het idee uit de horizontale rij beter is.
Spiegel resultaten naar de andere driehoek.
Tel de punten horizontaal op.
De punten geven de rangordening aan per deelnemer.
De punten van alle deelnemers per idee worden opgeteld.
Hieruit volgt een collectieve rangordening.

“Voorbeeldje”

Stel je moet kiezen om een pilot uit te voeren in de volgende gemeenten. Naar welke gemeente gaat je voorkeur?

Sittard Utrecht Gouda Leek Den Haag rangorde
Sittard x 0 1 1 0 2
Utrecht 1 x 1 1 0 3
Gouda 0 0 x 1 0 1
Leek 0 0 0 x 0 0
Den Haag 1 1 1 1 x 4


De voorkeur gaat dus uit naar Den Haag, op nummer twee staat Utrecht


Advies
Laat alle deelnemers eerst individueel de punten toekennen, en daarna de totale scores per idee. Naast een collectieve beoordeling levert deze methode ook draagvlak op. Na de collectieve rangordening kan je de uitkomsten in de groep bespreken.

Variatietip
Via internet kan je een online-preferentiemeter doen. Deelnemers moeten een aantal keer kiezen uit twee ideeën. Hieruit volgt een collectieve beoordeling.

Bron: www.chiefhumorofficer.com

Technologieën in 2030...
Lees artikel