PESTEL

De eerste manier om de gescande informatie te ordenen

Een PESTEL-analyse helpt een organisatie om externe krachten te identificeren die impact kunnen hebben op haar markt en dus op haar business. De uitkomsten van de PESTEL-analyse kunnen gebruikt worden om de kansen en bedreigingen in een SWOT-analyse op te nemen.

Politieke krachten
Op welke wijze hebben overheidsbeslissingen invloed op Nederland en Facility Management in het bijzonder. Hoe staat het bijvoorbeeld met alle nieuwe wetgeving rondom ZZP’ers?

Economische krachten
Wat speelt hier? Rentestanden, werkloosheidscijfers, grondstofkosten en de ontwikkelingen op de beurs.

 

 

“Krachten bundelen”

Sociale krachten
Demografie, generaties, opleidingsniveau, culturele aspecten, gedragsontwikkelingen en levensstijlen.

Technologische krachten
Hierbij gaat het niet alleen om mobiele of digitale technologie maar om bijvoorbeeld nieuwe logistieke methoden.

Ecologische krachten
Wat speelt er op het gebied van klimaat, recycling, carbon footprint, afval, sustainability enz.

Legal krachten
Welke krachten spelen op dit vlak, zoals health & safety, internationale afspraken (Brexit).

Technologieën in 2030...
Lees artikel