Innovatie

De derde methodiek van Focus. 

Om oplossingen te vinden voor huidige en toekomstige problemen en kansen, moeten we kennis en creativiteit multidisciplinair combineren. Een methodiek om deze multidisciplinaire waardecreatie vorm te geven, is combinatorische innovatie. Bij deze aanpak staat diversiteit voorop. Het uitgangspunt is dat het de moeite waard is om partijen met diverse mentale modellen bijeen te brengen en door middel van verkenningen te laten ontdekken hoe zij gezamenlijk op vernieuwende wijze waarde kunnen creëren.

Combinatorische innovatie is een proces van combineren, trial and error, leren en vernieuwen. Het is per definitie niet lineair en tot op zekere hoogte onvoorspelbaar. Deze methodiek leent zich ook goed voor de doorvertaling van trends naar praktische oplossingen. Trends zijn ook niet lineair toe te passen. Daarvoor is je eigen creativiteit, kennis en verbinding met anderen noodzakelijk.

De methode is ontwikkeld door Paul Louis Iske in TvOO 2011. Paul Louis Iske (1961) is hoogleraar Open Innovation & Business Venturing aan de School of Business and Economics van de Universiteit Maastricht. Hij houdt zich hier vooral bezig met diensteninnovatie en sociale innovatie, met als specialiteit ‘Combinatoric Innovation’.

innovatie

Uit: Yask trendboek 2016

“Combinatorische innovatie is het proces van het ontdekken van nieuwe vormen van waardecreatie door combinatie en toepassing van tot dusverre niet-verbonden intellectueel kapitaal”

Combinatorische innovatie is een nieuw concept dat beschrijft hoe intellectueel kapitaal uit diverse bronnen kan worden gecombineerd. Hiermee ontstaan fundamenteel nieuwe vormen van waardecreatie. Essentieel is dat men uitgaat van de beschikbare (combinatie van) kennis en pas daarna onderzoekt welke onderwerpen hiermee geadresseerd kunnen worden. Combinatorische innovatie kan worden gestimuleerd door inbedding in een geschikte omgeving, bestaande uit een combinatie van sociale, procesgerelateerde, virtuele en fysieke ruimtes.

Die ruimtes worden verder gedefinieerd als:
A. Sociale ruimte, met daarin de informele relaties, culturele aspecten, netwerken, gedragscodes enzovoort
B. Proces ruimte, waarin formele relaties en de organisatie van activiteiten en processen en systemen zich afspelen
C. Virtuele ruimte, bestaande uit ICT-gebaseerde systemen, inclusief
communicatiemiddelen, sociale netwerken, workflowsystemen, transactiesystemen en mobiele infrastructuur
D. Fysieke ruimte, die directe interactie heeft met onze vijf zintuigen: zicht, reuk, geluid, smaak en gevoel

Praktische toepasbaarheid voor trends
Wat betekent dit nu voor trends en de doorvertaling ervan naar praktische oplossingen?
De basisgedachte is dat we een sociaal netwerk creëren met een pluriformiteit aan mensen en diversiteit aan kennis. Dat kan zijn als facilitaire organisatie binnen de omgeving van je opdrachtgever, of als Facility Manager in het netwerk van partners binnen de context van een opdrachtgever of binnen jouw eigen facilitaire organisatie.

Technologieën in 2030...
Lees artikel