Scenario's

De vijfde methodiek van Focus.

Als trendwatcher kijk je naar het nu en zie je bepaalde trends. Dat extrapoleer je naar de toekomst. Er is echter geen garantie dat de werkelijkheid zich ook zo voordoet. Een van de manieren om grip te krijgen is door met scenario’s te gaan werken. Scenario’s geven nieuw inzicht op het heden en helpen bij strategievorming voor de toekomst. De eerder gevonden trends worden dan ook gebruikt als input voor een mogelijke toekomstig scenario. Het belangrijkste voordeel van een scenario is dat je vooraf verschillende strategieën kunt ontwikkelen voor de verschillende scenario's en daarmee de organisatie zodanig inrichten dat er snel op nieuwe ontwikkelingen in kan worden gesprongen.
De trends ga je eerst onderverdelen in afhankelijke trends en sturende trends. Afhankelijke trends zijn ontwikkelingen die direct van invloed zijn op de organisatie of de sector. Sturende trends zijn ontwikkelingen die op de afhankelijke trends van invloed zijn, bijv. politieke of demografische ontwikkelingen.

Voor de trends waarvoor je bepaald hebt dat de impact hoog is en het bewustzijn laag (=hoge onzekerheid), ga je scenario’s schrijven door ze te combineren.

Bepaal de scenario’s
In het voorbeeld in dit figuur zijn trend 3 en 8 de trends met de grootste impact en onzekerheid.
Deze trends zijn bepalend voor de scenario’s.
Laten we het voorbeeld nemen van de energieleverancier. Stel dat Trend 8 ‘Invloed van de olieprijs’ is en Trend 3 ‘Invloed van de overheid’. De scenario’s worden gevormd door de twee trends op twee assen te zetten, variërend van het ene uiterste tot het andere uiterste.

scenarios

Op de assen kan dan komen: ‘lage olieprijs’ – ‘hoge olieprijs’ en ‘beperkte overheidsbemoeienis’ – ‘grote overheidsbemoeienis’. De scenario’s worden gevormd door de assen te combineren.

“W-H-W”

De matrix van verschillende scenario’s opstellen
Scenario’s zijn alternatieve beschrijvingen van de toekomst. De meest relevante trends zijn daarom de meest onzekere trends met de hoogste impact op de organisatie of de branche. De variatie in de twee sturende trends met de hoogste impact en onzekerheid vormen de basis voor de scenariomatrix.

De verschillende scenario’s bestaan uit drie onderdelen. De eigenlijke beschrijving van de toekomst (WAT), het plot, oftewel de weg naar de toekomst (HOE) en de logica achter het scenario (WAAROM).

Werk de scenario’s uit
Nadat de scenario’s zijn bepaald, moeten ze verder ingevuld worden. Zorg ervoor dat in ieder scenario alle trends worden verwerkt. Zeker de trends met een lage onzekerheid en een hoge impact. Bij deze trends is het namelijk vrijwel zeker waar de toekomst naar toe gaat. Creëer bij de invulling fictieve werelden, waarin observaties uit de realistische wereld verwerkt moeten worden. Visualiseer deze fictieve werelden: met een film, op een storyboard, in een verhaal, of met een tekening. Vertel wat er in de komende jaren plaatsvindt om het scenario waarheid te doen worden en beschrijf hoe de onderneming in die toekomst eruit ziet.

Ter inspiratie de scenario’s zoals SHELL ze opzet: http://www.shell.com/energy-and-innovation/the-energy-future/scenarios.html

Technologieën in 2030...
Lees artikel