Businessmodel canvas

De vierde methodiek van Genereer.

De canvasmethodiek biedt een visuele, snelle methode om complexe zaken eenvoudig weer te geven. Beelden helpen om impliciete veronderstellingen om te zetten in expliciete informatie. En expliciete informatie helpt ons om effectiever te denken en te communiceren.

Het businessmodel canvas bestaat uit negen bouwstenen:
1. klanten (customer segments)
2. geleverde waarde (value propositions)
3. kanalen (channels)
4. klantrelaties (customer relations)
5. inkomsten (revenue streams)
6. key resources
7. Kernactiviteiten (key activities)
8. key partners
9. kosten (cost structure)

Klanten: Wie wordt geholpen met deze dienst of dit product? Klanten zijn degenen die betalen om een benefit te ontvangen (of die zonder kosten een voordeel ontvangen en gesubsidieerd worden door betalende klanten/werkgever).

Geleverde waarde: Op welke wijze helpt deze dienst of dit product? Wat is de waarde die aan klanten wordt geboden? Hoe helpt dit andere mensen om hun taken uit te voeren?

Kanalen: Op welke wijze ontstaat bekendheid over het product/de dienst en op welke wijze wordt het product/de dienst geleverd? Deze bouwsteen omvat de vijf fasen van het marketingproces:
- Hoe ontdekken klanten dat ze geholpen kunnen worden?
- Hoe beslissen klanten of ze deze dienst/het product afnemen?
- Hoe schaffen ze het product/de dienst aan?
- Hoe levert u wat klanten kopen/gebruiken?
- Welke follow-up zet u in om ervoor te zorgen dat klanten tevreden zijn en blijven?

“Download het businessmodel canvas”

Klantrelaties: Hoe vindt interactie plaats? Hoe omschrijf je de manier waarop interactie met klanten plaatsvindt? Bied je persoonlijke, face-to-face dienstverlening? Of zijn jouw relaties meer op afstand, en heb je vooral contact via e-mail of andere schriftelijke communicatie? Worden jouw relaties gekenmerkt door eenmalige transacties of door continue dienstverlening? Is jouw focus gericht op het uitbreiden van jouw klantenbestand (acquisitie) of op het tevreden houden van bestaande klanten (retentie)?

Inkomsten: Wat staat er tegenover? Afgesproken contractprijzen, professionele fees, aandelen- opties, royalties of contante betalingen?

Key resources: Wat heb je ter beschikking? Human, financiële, fysieke en intellectuele resources zoals mensen, geld, apparatuur, onroerend goed en intellectuele eigendom.

Kernactiviteiten: Wat je doet/levert wordt bepaald en aangestuurd door key resources.

Key partners: Wie helpt jou? Key partners zijn degenen die u als professional ondersteunen. Key partners kunnen motiveren, advies geven of groeikansen bieden.

Kosten: Wat kost het jou? Uitgedrukt in tijd, energie en geld.

Download het businessmodel canvas hier: http://www.businessmodelsinc.com/wp-content/uploads/2013/02/BUSINESS-MODEL-CANVAS_NL_Q_A1.pdf

Technologieën in 2030...
Lees artikel