SIT proces

De vijfde methodiek van Genereer.

SIT staat voor Systemative Inventive Thinking. Deze innovatietechniek is eenvoudig en makkelijk toepasbaar. Afhankelijk van de variant werkt SIT op basis van vijf tot zeven invalshoeken.

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat deze SIT invalshoeken ten grondslag liggen aan maar liefst zeventig procent van alles innovaties.

SIT concentreert zich op de bestaande bouwstenen van het huidige product en zijn omgeving. Het toepassen van de invalshoeken van SIT leidt tot een verandering in de bouwstenen van het product. SIT focust eerst op de verandering in het product zelf en vraagt zich vervolgens pas af of het hierdoor veroorzaakte effect gunstig of ongunstig is.

SIT werkt volgens zeven invalshoeken:

Weglaten: een essentieel onderdeel van het product wordt verwijderd, de taak hiervan wordt niet door een ander onderdeel overgenomen. Je verwijdert bijvoorbeeld water uit bliksoep en je hebt Cup-a-Soup

Vervangen: Een essentieel onderdeel van het product wordt verwijderd, de taak hiervan wordt door een ander onderdeel overgenomen. Je verwijdert bijvoorbeeld het toetsenbord van een computer, laat het scherm deze rol overnemen en je hebt een touchscreen.

Vermenigvuldigen: kopieer een bestaand onderdeel van het product en verander er iets aan. Je kopieert bijvoorbeeld het doseergaatje in een verpakking en verandert het zodat het vele garneergaatjes worden.

Verbreken van symmetrie: doorbreek een bestaande symmetrie om een probleem op te lossen. Je hebt dan het thuiskomertje: een klein dun reservewiel voor korte afstanden.

“Systemative Inventive Thinking”

Afhankelijkheden creëren: maak een nieuwe afhankelijkheid tussen onderdelen of maak een bestaande afhankelijkheid juist ongedaan. Maak bijvoorbeeld de kleur van de panbodem afhankelijk van de temperatuur van de pan en je hebt de Tefal thermo-spotpan (rode punt).

Opdelen en herschikken: splits het product of de onderdelen daarvan op in delen die net iets anders zijn (in tijd of plaats). Splits bijvoorbeeld de groep klanten op in kaarthouders en overige klanten en organiseer voor de eerste groep een speciale koopavond.

Verbinden: leg een nieuwe verbinding tussen een onderdeel van het product en de omgeving, zodat het product een nieuwe extra taak krijgt, die tot dusverre bij een ander product lag. Denk bijvoorbeeld aan Becel Pro-activ dat ook cholesterol verlaagt.

De zeven invalshoeken stellen impliciet de vooronderstellingen van de productsamenstelling, het productgebruik, en de klantgroepen ter discussie. De SIT invalshoeken hebben dan ook in de divergentiefase van de new product brainstorm zeker een meerwaarde als trigger voor nieuwe ideeën. Zet de zeven SIT invalshoeken het liefst aan het begin van de divergentiefase in.

Bron: www.chiefhumorofficer.com 

Technologieën in 2030...
Lees artikel