Reframing

De zesde methodiek van Genereer.

Een uitstekende manier om innovatie te stimuleren is door een andere kijk te hebben op problemen/ uitdagingen die je tegenkomt in je organisatie. We creëren kaders voor alles dat we ervaren, zien of horen: van gebeurtenissen, ideeën, concepten tot aan emoties.

Deze kaders faciliteren de manier waarop we denken, maar beperken onze denkmethodes tegelijkertijd.    

Door via verschillende brillen naar de wereld te kijken kan je je denkkaders verschuiven. In plaats van bijvoorbeeld in problemen te denken kan je problemen ook herformuleren als kansen. Problemen als kansen formuleren zorgt ervoor dat mensen betrokken raken en interessante oplossingen aanreiken. Deze methode biedt veel mogelijkheden op het gebied van innovatie en organisatieverandering.

Voorbeeld: 

Probleem Negatief perspectief:
Het probleem kaderen als probleem:
Gevolgen
Bezuiniging Meer doen met minder. We moeten harder werken om dingen gedaan te krijgen. Werk-overload, negativiteit, verminderde employee engagement, etc.

 

Probleem

Positief perspectief:

Het probleem kaderen als kans.

Gevolgen
Bezuiniging Minder doen met minder; Identificeren van minder betekenisvol werk en het aanpassen of zelfs elimineren van bepaalde werkprocessen. Betrekken van werknemers om met aanbevelingen te komen.  Verbeterede werkprocessen, verhoogde employee engagement en moraal.

“When you change the way you look at things, the things you look at change”

Mogelijke opdrachten:

- Denk aan een bestaand of toekomstig probleem waar je tegenaan loopt /kan lopen en werk het uit aan de hand van dit schema.

- Wat speelt er in je team en hoe kan je “reframing” binnen je team oppakken?

- Hoe kan je dit toepassen om slimmer en anders te werken?

Belangrijk is om het het team op te delen in groepjes van maximaal 4 personen. Laat ze nadenken over de vraag.

Bron: www.chiefhumorofficer.com

Technologieën in 2030...
Lees artikel