Brainwriting

De eerste methodiek van Genereer.

Het is een brainstormtechniek die goed werkt bij grote groepen of groepen die niet samenkomen. De trend wordt uitgeschreven en aan de deelnemers uitgereikt of toegestuurd. De deelnemers kunnen alle ideeën en opmerkingen opschrijven. Het vel met opmerkingen wordt doorgegeven aan een tweede deelnemer, die het mag aanvullen of van opbouwend commentaar voorzien. Het doorgeven kan nog een aantal keren worden uitgevoerd.

Wat zijn de voordelen?
• Niet alleen de extraverte deelnemers komen aan bod; maar ook andere (introvertere) deelnemers.
• Er wordt gewerkt met een soort kruisbestuiving van ideeën; steeds is het idee de bron van een nieuw idee of het idee wordt uitgebreid.
• Het grootste voordeel wordt het minste gebruikt; de deelnemers hoeven niet op dezelfde tijd op dezelfde plaats te zijn. Het per E-mail rondsturen van het formulier kan uiteraard ook.

De naam zegt het al, brainwriting, maar opschrijven van ideeën is niet eenvoudig. Voor het opschrijven van ideeën bij brainwriting gelden de volgende tips:
• Liefst schrijven in blokletters.
• Kort formuleren, het liefste in één zin.
• Losse woorden vermijden; in een andere context hebben ze een andere betekenis.
• Woorden als "sneller", "beter", "meer" zijn verboden (het is onduidelijk ten opzicht waarvan).
• Positief formuleren.
• Laat je inspireren door anderen en andere ideeën (als er deelnemers zijn die teveel met hun eigen ideeën bezig zijn kan een collectieve purge vooraf nuttig zijn.
• Schrijf niet wat anderen moeten doen, maar vanuit jezelf.
• Neem ideeën niet persoonlijk op.
• Werk in stilte.

“Brainwriting stap voor stap”

Bereid de brainwriting formulieren goed voor. Boven aan elk formulier komt de trend te staan met eventueel wat uitleg wat de trend inhoudt.

• Alle deelnemers krijgen een brainwriting formulier.
• De eerste deelnemer schrijft in elk van de bovenste vakken een idee.
• Na 5 minuten geeft je het formulier door aan je buurman (wel even de richting afspreken).
• Schrijf op het formulier dat je gekregen hebt op de tweede regel weer drie ideeën.
  Laat je hierbij inspireren de direct bovenstaande ideeën.
• Herhalen tot dat het formulier vol is.
• Schuif het formulier nog eenmaal door.

Clusteren of Prioriteren bij brainwriting
Dit is de laatste stap van brainwriting,
• De eerste schrijver geeft welke twee ideeën hem of haar aanspreken. (aantal even afspreken)
• De ideeën worden toegelicht en hiermee gaat de groep verder.

Technologieën in 2030...
Lees artikel