Circulair facility management: hoe zit het?

Hoe kan de facility manager bijdragen aan circulariteit?

Onze behoefte aan een beter, efficiënter en effectiever economisch systeem groeit. Het ouderwetse 'lineaire model' waarop onze huidigde economie in Nederland, maar ook wereldwijd, is gebaseerd, is niet langer houdbaar. Er wordt al langere tijd op landelijk, Europees en mondiaal niveau gesproken over een nieuw systeem: circulariteit. Wat is de bijdrage van facility management aan die circulariteit? 

Volgens voorspellingen van de VN zal de wereldbevolking groeien tot 12 miljard mensen in 2100. Tegelijkertijd zal ook de gemiddelde welvaart wereldwijd verdubbelen in de komende 20 jaar. Het zal je dus niet verrassen dat daarmee de consumptie ook zal stijgen: meer mensen hebben meer nodig. Om nog maar te zwijgen over grondstofwinning (die jaarlijks met 4% toeneemt), de groei aan afval en de groeiende vraag naar energie. 

Het kabinet had al in 2016 het doel: Nederland circulair in 2050. De consequentie? We zijn een transitie aan het ondergaan in hoe we met producten en grondstoffen omgaan. Circulaire economie is meer dan alleen recycling. 

  • Rethink. Het begint al bij het anders nadenken over producten en processen: is het product wel het beste antwoord op de behoefte? Kunnen we minder of betere grondstoffen gebruiken?
  • Redesign. We kunnen bekijken of we - door producten anders te ontwerpen - al rekening kunnen houden met toekomstige recycling, hergebruik of reparatie. 
  • Reuse. We moeten vaker en meer producten hergebruiken. 
  • Repair. We moeten investeren op onderhoud van respectabele producten. 
  • Recycling. Product op? We moeten denken aan het verwerken en hergebruiken van overtollige materialen. 
  • Recover. We kunnen energie terugwinnen uit de materialen. 
  • Disposal. De laatste stap is uiteindelijk het vernietigen. 

De facility manager kan een sleutelrol vervullen in de weg naar een circulaire samenleving, want hij of zij kan als geen ander circulariteit binnen de organisatie positief beïnvloeden. De FM'er heeft zicht op de vraag (demand), kan duurzame oplossingen hogerop in de hiërarchie stimuleren en heeft oog op inkoop. Je vindt die circulaire processen overal terug op de werkvloer. Wat doen we met afval? Hoe gaan we koffiekopjes en roerstaafjes hergebruiken? Welke materialen zijn er gebruikt voor het meubilair? Welke (eerlijke en duurzame) producten bieden we aan in de bedrijfskantine?

 

“Circulaire economie is meer dan alleen recycling.”

In de praktijk: Expeditie Circulair

Bij de NS kijken ze naar duurzame herinrichting van de trein. Joost van der Made sprak dit jaar op Expeditie Circulair: "Om een antwoord te vinden op de groeiende wensen en behoeften hebben we de samenwerking gezocht met een architect en inrichter. Concept design levert veel op. In 2025 zie je elementen van modulariteit, flexibiliteit en circulariteit terug in onze treinen." Bij ABN AMRO is niet alleen de werkplekinrichting circulair, maar de bank investeert ook in circulaire startups. Ook architect Paul Ketelaars deelde zijn visie op circulariteit tijdens het evenement. Hij focust zich met name op het hergebruik van gebouwen en voorwerpen die hun functie na een tijd verliezen, en daarna een 'andere gedaante' aan kunnen nemen. "Laden- en archiefkasten die door digitalisering overbodig zijn, worden lampen. Dekens kunnen veranderen in stoelen en van een 'overbodige' of oude stoel kan het afvalmateriaal weer dienen als grondstof voor een ander product."

Circulariteit vraagt erom dat we op een nieuwe manier gaan kijken naar de behoeften en gevraagde functionaliteiten van producten en services. Op die manier krijgen aanbieders de kans om met efficiënte en creatieve circulaire oplossingen te komen. Dat draagt niet alleen bij aan goede business (wij noemen dat ook wel Return on Facility) en de duurzaamheidsdoelstellingen, maar geeft ook het imago van het bedrijf een boost. 

 

Technologieën in 2030...
Lees artikel