De 9-tot-5 werknemer is het gelukkigst

Willen we overal en altijd werken?

Het wordt steeds makkelijker en vanzelfsprekender dat we altijd en overal kunnen (of zelfs willen) werken. Sinds de Wet Flexibel Werken in 2016 is ingevoerd en de technologische ontwikkelingen kunnen we altijd en overal werken. De werkelijkheid laat daarentegen zien dat werknemers met een 9-tot-5 mentaliteit het meest gelukkig zijn. Dat blijkt uit onderzoek van Markteffect in opdracht van telecomprovider Tele2. 

Flexibiliteit neemt toe, net als bereikbaarheid: je kan overal met je laptop, smartphone of tablet aan de slag. Dat kan behoorlijk wat stress opleveren bij werknemers wiens werkgever net wat hogere verwachtingen heeft. Het grootste deel van de werkgevers (75%) verwacht namelijk dat medewerkers hun werk- en privétijd flexibel indelen. Toch heeft 42% van de werknemers nog steeds een 'ouderwetse' 9-tot-5 mentaliteit en houdt het liefst werk en privé gescheiden. Flexibel werken wordt dus nog niet helemaal omarmt. Het onderzoek deelt werknemers in drie categorieën in: de 9-tot-5 werker, de medium-flexwerker en de 24/7 flexwerker. Zo beoordelen ze hun werkgeluk: 

  • De 9-tot-5 werker (42%) scoort zijn werkgeluk het hoogst met een 7,3 en zegt "voor een duidelijke scheiding tussen werk en privé te zorgen".
  • De medium-flexwerker (41%) beoordeelt het werkgeluk met een 7,2 en zegt "flexibel om te gaan met werk- en privétijd".
  • De 24/7 flexwerker (18%) is het minst gelukkig met een score van 6,9 en zegt "overal, zelfs op de wc, bereikbaar te zijn".

De vraag naar continue bereikbaarheid is groot onder werkgevers. Driekwart verwacht dat werknemers flexibel omgaan met werk- en privétijd. Tegelijkertijd vindt een groot deel dat hun werknemers op vrije dagen (67%) of tijdens avonduren en weekenden (62%) bereikbaar moeten zijn voor dringende zaken. Dat verwachtingspatroon is, volgens dit onderzoek, vaak niet in lijn met die van werknemers. Want slechts 12% geeft aan geen problemen te hebben met continu bereikbaar zijn. Van de 9-tot-5 werknemers ervaart bijna de helft stress wanneer ze buiten werktijd 'gestoord' worden over zaken. 

“Ik ben altijd en overal voor werk bereikbaar, zelfs op de wc.”

Tips om druk te verminderen

De groeiende vraag naar flexibiliteit zorgt ervoor dat werk en privé steeds meer in elkaar gaan overvloeien. En dat kan weer leiden tot irritatie en stress. Barry Wissink, directeur van Tele2, stelt als reactie op het onderzoek dat we "duidelijke afspraken met collega's moeten maken over flexibiliteit en bereikbaarheid."

MT geeft in een artikel de drie soorten werknemers tips om werkdruk en werkstress te verminderen als het gaat om die flexibiliteit en bereikbaarheid. De 9-tot-5 werkers raden ze aan om duidelijk te communiceren over persoonlijke wensen en behoeften en duidelijk met leidinggevenden af te stemmen wat de verwachtingen zijn, om teleurstelling te voorkomen. Voor de medium-flexwerkers geldt eigenlijk hetzelfde, behalve dat ze zich in beide werelden bevinden en dus rekening moeten houden met verschillende werkwijzen. De 24/7 flexwerker moet volgens MT bewust zijn van het feit dat niet iedereen even flexibel is. Daarnaast moet hij/zij investeren in genoeg persoonlijke ontspanning. 

Eigenlijk geldt voor iedereen: communiceer duidelijk over de verwachtingen die je hebt. En wees niet bang om duidelijke grenzen te stellen. Uit dit onderzoek blijkt namelijk dat werkgevers en werknemers nogal verschillend kunnen denken over flexibiliteit en bereikbaarheid. Het draait uiteindelijk om duidelijke communicatie en afspraken maken die voor beide partijen werken.

 

Technologieën in 2030...
Lees artikel