De eerste trials in Nederland met 5G gaan beginnen

De metropoolregio Rotterdam-Den Haag werkt samen met TU Delft.

Zelfrijdende bezorgbusjes, drones die de veiligheid rondom gebouwen in de gaten houden, de robot in de fabriek: straks zullen ze allemaal gebruik maken van 5G. De laatste generatie mobiele netwerken is betrouwbaarder, sneller en heeft een grotere capaciteit dan het huidige 4G-netwerk. De slechte dekking en lagere snelheid dat het 4G-netwerk biedt op drukke locaties, zoals bij een festival of een drukbezochte wedstrijd in een voetbalstadion, is met 5G straks hopelijk verleden tijd. De metropoolregio Rotterdam-Den Haag gaat samen met de TU Delft, regio Holland-Rijnland, gemeenten Delft en Katwijk, TNO en de provincie Zuid-Holland de digitale 5G-economie stimuleren. De 23 gemeenten gaan investeren in het onderzoeken van de toepassingen van 5G in fieldlabs. 

Versterken innovatieklimaat

Saskia Bruines, bestuurder MRDH en wethouder Economie in Den Haag, maakte al eerder bekend dat Den Haag in 2020 de eerste Nederlandse stad wil worden met een volledig operationeel 5G-netwerk. "Als regio zien wij kansen in digitalisering. Door eerst kleinschalig te testen, kan de markt slimme infrastructuur sneller en efficiënter uitrollen in andere gemeenten in de regio." Een goede digitale basisinfrastructuur is er, maar in de toekomst is er behoefte aan meer. De talloze toepassingen van Internet of Things, waarbij grote aantallen apparaten informatie uitwisselen via een draadloos netwerk, vragen om snellere en veiligere verbindingen. 

Precies dat is wat 5G, de nieuwe generatie mobiele communicatienetwerken, biedt. In 2020 zal het uitrollen van 5G beginnen, wanneer de eerste veilingen zijn geweest. En het zijn de Nederlandse overheden die de meeste invloed zullen hebben op het versterken van het innovatieklimaat in Nederlandse regio's. De MRDH investeert 200.000 euro in het 5G Fieldlab in Delft en 200.000 euro in het Living Lab Scheveningen in Den Haag om de infrastructuur en toepassingen van 5G te onderzoeken.

“De MRDH investeert 200.000 euro in het 5G Fieldlab in Delft.”

5G Fieldlab

Het Fieldlab is een open platform gericht op het ontwikkelen en gebruiken van 5G. Onderzoekers, bedrijven, startups en studenten kunnen hier nieuwe 5G-toepassingen ontwikkelen. Het 5G Fieldlab komt bij The Green Village op de TU Delft Campus. Is een toepassing succesvol getest, dan wordt er gekeken naar grotere inzetbaarheid in het Living Lab. 

Living Lab

Scheveningen wordt de 'proeftuin' voor Smart City-toepassingen in een drukbevolkt en -bezocht gebied. Hier vindt onder andere de ontwikkeling van slimme lichtmasten, ook wel Smart City Hubs, plaats. Naast licht geven, kunnen deze Hubs de luchtkwaliteit, geluidsoverlast en verkeersdrukte meten én dienen ze als 5G-antennes. 

Technologieën in 2030...
Lees artikel