Facility Manager 2.0 treedt naar buiten

De werkomgeving gaat verder dan het gebouw.

Facility managers zouden zich niet langer alleen moeten bekommeren om wat er binnen de muren van een gebouw afspeelt. Dat is althans wat studenten aan de Hogeschool Rotterdam onderzoeken, meldt MT. Wordt het tijd dat facility managers zich gaan bemoeien met de directe omgeving van het kantoor? En wat gaat dat voor hen betekenen?

De studenten Facility Management doen onderzoek naar de 'verleidelijkheid' van de omgeving van campussen bij hogescholen en universiteiten. Een aantrekkelijke omgeving op onderwijsinstellingen zorgt er namelijk voor dat studenten niet snel wegvluchten. "Hoe beter de hogeschool of universiteit studenten op de campus weet te houden, hoe beter de sociale binding en leerprestaties", stelt Mieke Sprinkhuizen van Gom Onderwijs, die nauw bij het onderzoek betrokken is. 

Zet de klant centraal

Volgens FM docent Tamara Agatz van de Hogeschool Rotterdam is er een ontwikkeling binnen facility management aan de gang. De entree is niet langer het start- of eindpunt, maar de directe omgeving wordt er steeds vaker bij betrokken. Zet je namelijk de klant centraal, dan zie je dat niet alles zich binnen de vier kantoormuren afspeelt. Het gaat om de hele omgeving waarin de klant zich bevindt: van de vergaderzaal tot 'het blokje om'.

De totaalbeleving van de werkomgeving gaat dus, zeker bij de jonge generatie, om meer dan het kantoor alleen. We zijn op zoek naar hippe, gave plekken waar het echt leeft. Maar het gaat om meer dan een aantrekkelijke werkplek: je wilt je fiets goed kunnen stallen, niet de weg kwijtraken als je vanaf het station komt en gastvrij ontvangen worden. 

“Het gaat om de hele omgeving waarin de klant zich bevindt.”

Actieve inbreng in omgevingsbeleid

De facilitair manager anno 2019 wordt ook door maatschappelijke ontwikkelingen beïnvloed. Zo wordt van gebouweigenaren of -beheerders steeds meer een actieve inbreng verwacht om ook de omgeving tiptop in orde te houden. Dat zorgt ervoor dat facilitair management ook in andere expertises gaat opereren. Denk maar aan het mobiliteitsbeleid: doordat mensen meer met de fiets naar werk gaan, moeten de faciliteiten voor fietsen goed geregeld zijn. En hoe faciliteer je klanten die op een zonnige dag in de tuin van hun pauze willen genieten? Om aan die behoeften te kunnen voldoen, moeten facility managers direct in contact staan met architecten en gemeenten.

"Als je de gebruiker centraal zet, kan je gave plekken creëren waar de gebruikersbeleving en het gevoel van veiligheid door stijgen. Zo voeg je als facility manager niet alleen waarde toe aan een werk- of leeromgeving, maar aan een heel gebied", concludeert Agatz aan MT.

Technologieën in 2030...
Lees artikel