Het geheim van de ideale werkplek

Experimenteer eens met deze succesfactoren. 

Werkgevers, facility managers en architecten buigen zich er graag over: hoe ontrafelen we het geheim van de ideale werkplek? We kennen de symmetrische 'cubicle' kantoren en de gigantische open kantoortuinen, maar nu is een nieuw tijdperk van de werkplek aangebroken. Het draait nu allemaal om variatie en keuzevrijeheid, want we werken aan verschillende taken, zijn unieke persoonlijkheden en werkgevers willen niets liever dan productieve en gezonde werknemers. Facto publiceerde kortgeleden een whitepaper waarin onderzoeksinstituten Leesman en Center for People and Buildings de ideale werkplek onderzochten. Daaruit kwam niet een concrete succesformule, maar wel een aantal succesfactoren die bewezen invloed hebben op de beleving en productiviteit. In dit artikel lees je de hoogtepunten. 

De balans van Leesman

Internationaal onderzoeksinstituut Leesman brengt succesvolle werkplekformules in kaart door middel van grootschalig kwantitatief onderzoek. Dit zijn de vier pijlers die volgens het onderzoek invloed hebben op de tevredenheid van werknemers: 

  • Focus. We vinden het belangrijk om de mogelijkheid te hebben om onszelf af te zonderen en individueel, geconcentreerd werk te verrichten. Afgezonderde en afgesloten concentratieruimtes zijn hier de ideale oplossing voor. 
  • Samenwerking. Naast het feit dat we soms alleen, gefocust willen werken, speelt het samenwerkingsaspect ook een belangrijke rol. Organisaties die hoog scoren op tevredenheid beschikken over een kantoortuin ('open floor plan'), maar bieden ook genoeg informele werkomgevingen en stilteruimtes. 
  • Privacy. Er is volgens Leesman niet genoeg aandacht voor het faciliteren van ruimtes waar vertrouwelijke gesprekken gevoerd kunnen worden. 
  • Gemeenschap. Mensen voelen zich het prettigst wanneer ze het gevoel hebben dat ze bij een groep horen en gedeelde doelen nastreven. Dit gemeenschapsgevoel moet door de ruimte benadrukt worden. Zo moet je makkelijk met je collega's in contact kunnen komen - wat zowel fysiek als technologisch gefaciliteerd kan worden.

Volgens Leesman draait het om het vinden van de juiste balans tussen deze vier factoren. Daarnaast draagt een excellente hospitality experience bij aan tevreden werknemers - en klanten! Net als de aanwezigheid van goede technologische middelen, waarmee je bijvoorbeeld virtueel kan overleggen. 

“Vind de juiste balans tussen de succesfactoren.”

Net als Leesman concludeert het Nederlandse Center for People and Buildings (CfPB) dat een grote variëteit aan werkplekken, de zogenoemde ‘activiteitgerelateerde’ werkomgeving, goed ontvangen wordt door werknemers. Samenwerken is een steeds belangrijker thema op de werkvloer. Het combineren van samenwerken met individueel werken blijkt nogal complex. Tegelijkertijd is samenwerken niet alleen afhankelijk van de fysieke werkomgeving, maar ook met de sociale context. Wat betreft de werkomgeving kan een sociale ruimte, ofwel een soort ‘huiskamer’ een plek zijn waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Wat laatste aandachtspunten

CfPB formuleert nog wat ‘kleine’ aandachtspunten:

  • Comfortabel werkklimaat met genoeg daglicht, een aangename temperatuur en het gebruik van lichte, natuurlijke kleuren.
  • Duidelijke regels over hoe om te gaan met de werkplekken.
  • Variatie in werkplekken en tussen open en gesloten ruimtes.
  • Aandacht voor privacy.

Wil je meer weten over dit onderwerp? Download de whitepaper van Facto hier. 

Technologieën in 2030...
Lees artikel