Trend canvas

De derde methodiek van Genereer.

Het consumer trendcanvas bestaat uit een aantal stappen:


1. Download het CONSUMER TREND CANVAS – Print deze zo groot als je kan! Gebruik dit voor een innovatie sessie.
2. Neem een trend als uitgangspunt
3. Start aan de linker kant met 'Analyze' –voeg ondersteunende inzichten toe, data en voorbeelden. Blijf in het oog houden hoe de segmenten onderling beïnvloeden en met elkaar verbonden zijn. Inzichten in één segment kunnen leiden tot opvallende zaken op een ander vlak.

“Download het trend canvas”

4. Links ingevuld, verplaats naar recht 'Apply' – Om te identificeren hoe, waar en voor welke klanten deze trend van toepassing zou kunnen zijn . 
5. Tot slot: bedenk een innovatie! - Gefeliciteerd! Je nieuwe ideeën zijn diep gefundeerd in wat klanten willen en hebben daarom een grotere kans om te slagen.

Download a blank CONSUMER TREND CANVAS

Technologieën in 2030...
Lees artikel